Upravit stránku

Exekutorský úřad Liberec

Vítáme Vás na stránkách Exekutorského úřadu Liberec soudní exekutorky Mgr. Magdalény Popkové, který byl převzat po JUDr. Soně Karasové a vyvíjí činnost dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu).

Hlavní činností exekutorského úřadu je nucený výkon exekučních titulů (viz. exekuce).

V rámci další činnosti přijímáme do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci (viz. další činnost).

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Praktické informace pro osoby, proti kterým je vedena exekuce, naleznete pod odkazem pro povinné.

Praktické informace pro osoby, které chtějí vést exekuci proti svým dlužníkům, naleznete pod odkazem pro oprávněné.

Věříme, že na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace.

Zástupcem soudního exekutora je Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec.

POZOR INFORMACE PRO POVINNÉ SOUVISEJÍCÍ S COVID 19 JSOU VYVĚŠENY NA ÚŘEDNÍ DESCE

 

16.11.2020 BUDE ÚŘAD Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN

21.12.2020 - 03.01.2021 BUDE ÚŘAD Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN

Nahoru