Upravit stránku

Termín dražby: 2015 v  hodin

Místo dražby: Truhlářská 515, Liberec

Místo a čas prohlídky: Truhlářská 515, Liberec od  do 

 

pořadové číslo dražbypočátek dražbySoubor movitých věcírozhodná cena (Kč)nejnižší podání Kč
1.    
2.    
3.    
4.    

 

Zvláštní registrace dražitelů nebude prováděna, dražitelům bude na místě dražby přiděleno číslo dražitele. Vydražitel či jeho zástupce se musí prokázat průkazem totožnosti, výpisem z OR, plnou mocí. Vydražitel musí nejvyšší podání složit v hotovosti. K platbě bude vystaven pokladní doklad. Daňový doklad k odpočtu DPH bude vydražiteli doslán na jím označenou adresu.

Po ukončení dražeb dojde v místě prohlídky k předání vydražených věcí a k vystavení potvrzení o nabytí vlastnictví se zmocněním k přeregistrování vozidla v případě dražby vozidla.

Vydražené movité věci budou v době od ... do ... h. připravené k předání s potřebnými dokumenty.

Nahoru