Upravit stránku

Vítáme Vás na stránkách Exekutorského úřadu Liberec soudní exekutorky Mgr. Magdalény Popkové, který byl převzat po JUDr. Soně Karasové a vyvíjí činnost dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu).

Hlavní činností exekutorského úřadu je nucený výkon exekučních titulů (viz. exekuce).

V rámci další činnosti přijímáme do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci (viz. další činnost).

Praktické informace pro osoby, proti kterým je vedena exekuce, naleznete pod odkazem pro povinné.

Praktické informace pro osoby, které chtějí vést exekuci proti svým dlužníkům, naleznete pod odkazem pro oprávněné.

Věříme, že na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace.

Zástupcem soudního exekutora je Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec.

 

V sekci úvodní stránka - důležitá upozornění naleznete podrobné informace ohledně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Soudní exekutor, jakožto správce osobních údajů zřídil pro žádosti dle GDPR speciální email, na které je možné podávat žádosti:

zadosti-gdpr@exekuce-liberec.cz


Vaše žádost bude vyřízena ve lhůtě 30ti dní, v odůvodněných případech ve lhůtě 2 měsíce.

POZOR Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU A DOPORUČENÍ EKČR JE EXEKUTORSKÝ ÚŘAD V LIBERCI PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ.

Spojit s úřadem je možné prostřednictvím datové schránky, pošty či emailem, rovněž byly rozšířeny úřední hodiny pro telefonický styk, a to od pondělí do pátku od 8.30 do 11.00.

V nezbytně nutné návštěvě, například České pošty, případně pokladny či podatelny, rovněž doporučujeme použít bezhotovostní platbu, a jiný způsob podání.

Soubory ke stažení

Nahoru